Communicatieve Wetenschapper

Persoonsinformatie

Eva Kamphorst, PhD
55 Grande Rue
52300 Fronville, Frankrijk
Tel: +33 (0) 601 901 393
Email: eva@beneva.fr
Geboortedatum: 08/09/1972
Nationaliteit: Nederlandse

KENNISDOMEINEN

 • Duurzame ontwikkeling – transitie naar een duurzame samenleving
 • Landgebruik – toekomstscenario´s in de vorm van landkaarten van landbouw, bos, steden en natuurgbieden
 • Ruimtelijke wetenschappen – fysische geografie (expert) en sociale geografie (basiskennis)
 • Landbouwwetenschappen – bodemerosie en plantengroei-modellen
 • Klimaatverandering – IPCC scenario´s en impact op landgebruik in Europa
 • Modellering – bijv. bodemerosie (statistisch), plantengroei (deterministisch), economische optimalisatie (lineaire programmatie), integratie van modellen

COMMUNICATIE

Sinds 2008  Communicatiemanager

  (Beneva, Fronville, Frankrijk)
  • Communicatie-advies
  • Uitgave van online nieuwsbrieven
  • Webmastering
  • Opmaak van documenten
  • Vertaling
  • Klantendienst

2005-2007 - Communicatie- & projektmanager

  (Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT), Fac. Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland
  • Ontwerp, realisatie en outsourcing van multimedia documenten zoals websites, nieuwsbrieven, flyers, brochures, posters en video's
  • Co-ontwikkeling en uitvoering van een communicatiestrategie voor het vulgariseren van wetenschappelijke resultaten
  • Redactie van artikelen voor nieuwsbrieven, tijdschriften en websites

MANAGEMENT

2001-2003 - Projektcoördinatie

  (UCL, Louvain-la-Neuve, België)
  Leiding over het europese project ACCELCEEC (met 5 partners uit centraal- en oost-europa) en co-manager van het europese project ACCELERATES (8 partners), met taken als:
  • Projectbijeenkomsten voorzitten en discussies leiden
  • Agenda's van bijeenkomsten bepalen
  • Rapporteren (wetenschappelijk, financieel en administratief)
  • Interne communicatie runnen
  • Dialoog met eindgebruikers voeren
  • Website ontwerpen en beheren
  • Promovendus begeleiden

ONDERZOEK

2001-2003 - Post-doc onderzoeker bij Geografie

  (UCL, Louvain-la-Neuve, België)
  EC projekt: Assessing climate change effects on land use change and ecosystems: from regional analysis to the European scale (ACCELERATES)
  • Integratie van pantengroei- en landbouwbedrijfbeslissingsmodellen
  • Ontwikkeling van socio-economische veranderingsscenario's
  • Analyse van veranderingen in agrarisch landgebruik in heel Europa, gebaseerd op GIS-modeluitkomsten
  • Identificatie van kwetsbare gebieden
  • Co-ordinatie van EC projekt met 8 (EU) + 5 (toekomstige EU) partners
  • Presentatie van bovengenoemd project op workshops en conferenties
  • Samenwerking met andere projekten over landgebruik
  • Beoordeling van artikelen voor CATENA

1997-2000 - Doctoraat in Landbouwkunde

  (INRA, Laon & INA-PG, Parijs; Frankrijk)
  Onderwerp: “De relatie tussen bodemruwheid en oppervlakteberging”
  • Evaluatie van het belang van oppervlakteberging m.b.v. bodemerosiemodellen
  • Validatie van bestaande empirische verbanden
  • Simulatie van 3D oppervlakken gebaseerd op 2D hoogteprofielen
  • Ontwikkeling van een methode om ondoorlatende kopiën van een bodemoppervlak te maken
  • Toepassing van een gloednieuwe laser ruwheidsmeter voor de hoogtemetingen
  • Synthese van ruwheidsgegevens van projekt over oppervlakkige afstroming
  • Valorisatie van de resultaten van een europees project
  • Publicaties in Soil Science Society of America Journal (SSSAJ) en CATENA

OPLEIDING

2001 - Post-graduate cursus: Socio-economic impact of climate change

  (Abdus Salam ICTP, Italië)
  • Basiskennis van milieu-economie
  • Methodologie van impact-studies

1998 - Post-graduate cursus: wetenschappelijk schrijven in het engels

  (INA-PG, Frankrijk)
  • Heuristische methode om ideeën te organiseren (mind map)
  • Richtlijnen voor auteurs en redacteurs
  • Cursus engels voor vergevordenen

1996 - Lerarenopleiding - Eerste trimester van de universitaire cursus 1e graads-aardrijkskundeleraraar

  (IVLOS, Universiteit Utrecht, Nederland)

1993-1994 - Studentvertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur en de Faculteidsraad van Ruimtelijke wetenschappen

  (Universiteit Utrecht, Nederland)

1990-1996 - MSc in Fysische Geografie

  (Universiteit Utrecht, Nederland)
  • Basiskennis aardwetenschappen, modelisatietechnieken, schaal-aspecten,GIS
  • Specialisatie in “Massabewegingen in reliëfrijke gebieden”
  • Veldwerk “Bodemerosierisico in de franse Alpen”
  • Onderzoeksstage “Evolutie van bodemruwheid als gevolg van regenval”

ONDERWIJS (gegeven)

 • 2002 - Bijdrage aan int. post-grad. cursus modelisatie (MODLUC bij UCL - Enels
 • 2002 - Diverse cursussen over verandering in landgebruik voor grad. studenten, geografie, UCL - Frans
 • 2002 - Deelname in cursus over on impact-evaluatie aan afrikaanse eindgebruikers (Namen) - Frans
 • 2001 - Introductiecursus GIS voor leden van de verenging Int. Assoc. Rurality Environment Development (RED) (Bertrix) - Frans
 • 1998 - Cursus "Hoe gaat promoveren" voor laatstejaarsstudenten in Agronomy (INA-PG) - Frans
 • 1996 - 30 uur aardrijkskunde, aan scholieren in het middelbare onderwijs (12-18 jaar, 2 scholen) - Nederlands
 • 1992-1994 - Cursus wiskunde voor eerstejaarsstudenten Fysische Geografie, gedurende 3 jaar - Nederlands

COMPUTERKENNIS

 • Software: MS Office, dBase, Statistica, SPSS, Splus, ArcInfo, PCRaster, Dreamweaver...
 • Operating systems: MSDOS, Unix, Windows, MacOS
 • Programmeren: QuickBasic, HTML

TALEN

 • Nederlands
 • Engels
 • Fransh
 • Duits
 • Spaans

PERSOONLIJKHEID

Bekwaamheden

 • Bovengemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel
 • Sterk conceptueel denken
 • Snel leren
 • Doelbewust
 • Veeleisend (van zichezelf en collega's)
 • Sociaal voelend
 • Communicatief
 • Creatief
 • Organiserend vermogen
 • Integer

Motivatie/interesse's

 • Alles wat bijdraagt aan het behoud van de planeet (bodem, water, lucht, biodiversiteit, landbouw, energie)
 • Natuur
 • Duurzame ontwikkeling
 • Milieuwetenschappen
 • Kennisoverdracht in voorgenoemde onderwerpen en talen
 • Leergierig
 • Teamwork
 • Afwisseling

Hobby

 • Paardrijden (western)